Comissió de Comunicació

La Comissió de Comunicació ens encarreguem, principalment, de donar visibilitat a tot el treball que les diferents comissions de l’Afa van duent a terme al llarg del curs.

Tenim actives les xarxes d’Instagram, Twitter i Facebook on pengem notícies importants, recordem esdeveniments o dates útils per les famílies, etc.

A més, estem posant al dia la nova web de l’Afa per aconseguir que de manera ràpida,clara, entenedora i intuitiva, les famílies puguin estar al cas de totes les coses que passen a l’escola i en les quals l’Afa participem de manera activa.

Anna Vendrell

Larraitz Z

Jorge Almeida

Dani Q

Idoia Farràs