L’AFA

L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) és una entitat sense afany de lucre que aplega les famílies de l’escola. Està reconeguda legalment en el Registre d’Associacions i les seves funcions estan regulades per un decret de la Generalitat de Catalunya. El seu objectiu principal és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nostres fills.

I, perseguint això, té diverses funcions:

  • Col·laborar amb els diversos sectors de la comunitat educativa
  • Treballar juntament, fent d’interlocutor amb el claustre i l’equip directiu per tractar els temes que afectin les famílies
  • Participar en la presa de decisions, amb un representant al Consell Escolar del centre
  • Garantir la qualitat de les activitats que es fan a l’escola fora de l’horari escolar

L’AFA és membre de la Coordinadora d’AMPA’s i AFA’s de les Escoles Públiques d’Infantil i Primària de la Dreta de l’Eixample i dóna suport a les reivindicacions de la Plataforma Volem Institut Angeleta Ferrer.

La principal font de finançament són les quotes dels associats (quota anual per família). També es tramiten subvencions del Consorci d’Educació de Barcelona.

La feina de l’AFA es reparteix a través de diverses comissions i cadascuna treballa en diversos projectes.

Vetlla pel bon funcionament de totes les activitats que es fan al centre fora de l’horari escolar, per a tots els cursos: des de P3 fins a 6è. Dons d’aquest ampli ventall en gestiona algunes directament i, també, col·labora amb les entitats que n’ofereixen. A més a més, la comissió d’extraescolars treballa per al bon funcionament del casal d’estiu a l’escola, que s’ofereix des de finals de juny a finals de juliol.

Treballa pel bon funcionament i per una bona qualitat del servei de menjador a l’escola, que ofereix Servitabor. En aquest sentit, elabora enquestes periòdiques de satisfacció entre els alumnes i, també, entre les famílies, i vetlla per a que els menús que s’ofereixen tinguin el màxim de qualitat.

Es troba en funcionament des de fa 5 anys i s’han portat a terme un seguit d’activitats de sensibilització vers la inclusió, dirigida als alumnes, als mestres i a les famílies.

Es va crear arran de l’anunci que l’escola tindria un grup addicional a P-3 en el curs 2016/2017. Coordina, impulsa i manté contactes amb el Consorci d’Educació i amb l’Ajuntament de Barcelona, sempre en col·laboració amb l’Escola. Defensa la qualitat de l’educació que reben els nostres fills, tant a infantil i primària, però també a secundària.

Redacta una revista electrònica, amb caràcter bimensual, on hi ha tota una sèrie d’informacions i articles, importants per tota la comunitat educativa

S’encarrega d’habilitar els canals de comunicació entre famílies, escola i AFA.

Participació:

L’AFA funciona gràcies un grup famílies que dediquen el seu temps de forma desinteressada perquè tota la comunitat pugui utilitzar uns serveis i gaudir d’unes activitats que la majoria de les vegades són necessàries.

Tots els socis poden assistir a les reunions de la Junta i veure com s’hi treballa. Aquestes reunions es fan un cop al mes.

Hi ha molts projectes a desenvolupar i per tant sempre calen nous col·laboradors!

Animeu-vos, l’educació dels nostres infants és molt important!!