La Junta

La Junta de l’AFA és l’òrgan encarregat de coordinar les activitats i assegurar el funcionament efectiu de l’associació. Representa l’AFA i està formada per quatre persones sòcies, cadascuna amb un rol específic:

  • Presidència. Lidera la Junta i representa l’AFA davant de l’escola, altres associacions i organismes relacionats. Coordina les reunions, supervisar les activitats de l’AFA i assegurar que els objectius de l’associació es compleixin de manera efectiva. Anna San Ambrosio
  • Vicepresidència: Col·labora estretament amb la Presidència i assumeix les seves responsabilitats en cas de la seva absència. També pot estar encarregada de tasques específiques segons les necessitats de l’AFA. Oriol Ginés
  • Secretària: La Secretària documenta i les reunions de la Junta i de l’AFA. La seva funció és fonamental per a la transparència i la organització de l’associació. Verònica Herrerro
  • Tresorera: La Tresorera gestiona les finances de l’AFA, supervisa els ingressos i despeses i gestiona el pressupost de l’associació. Assegura la sostenibilitat financera i la transparència en la gestió dels recursos. Marta Simón

La Junta es reuneix de manera regular amb l’Equip Directiu de l’escola, per assegurar una comunicació fluida i efectiva. Aquesta pràctica afavoreix la col·laboració estreta, permetent abordar qüestions rellevants i coordinar esforços per millorar l’experiència educativa de les nostres filles i fills.

A més, la Junta és part activa de la Coordinadora d’AFA de la Dreta de l’Eixample. Aquesta coordinadora proporciona un espai de trobada amb altres associacions de famílies, creant una xarxa que fomenta l’intercanvi d’idees, recursos i millors pràctiques. Treballem junts per reforçar les iniciatives educatives i millorar les condicions del nostre entorn escolar.

Si teniu qualsevol suggeriment o dubte ens podeu escriure a: juntatabor@gmail.com