Objectius prioritaris

Aquest any plantegem certes línies prioritàries lligades a 5 objectius:
  1. ACOLLIR: Especial èmfasi a P3, nouvinguts o incorporacions tardanes. Establir mecanismes d’acollida per tal de generar sentiment de pertinença i vincle.
  2. PARTICIPAR: Més participació de les famílies es tradueix en més èxit educatiu per a les criatures. Participem si ens trobem a gust. Per tant, aquest punt seria conseqüència de l’anterior. Més vincle porta a més participació.
  3. COMUNICAR: Ser una AFA i una escola oberta i transparent, que comunica les accions i fa pedagogia amb les famílies per tal de transmetre el que es fa i el que es pot fer generant il·lusió i confiança.
  4. GENERAR ACCIÓ TUTORIAL COMPARTIDA: Equip docent, no docent i famílies de la mà. Tenir un projecte educatiu compartit, sumar esforços i anar a la una.
  5. PROMOURE ACTIVITATS PELS ALUMNES: L’alumnat de l’escola Tabor són el nostre leitmotiv. L’AFA vol contribuir a una educació de qualitat, justa i humanitzada.