Objectius

  Treballem per una escola inclusiva, igualitària, feminista i sostenible. Aquests quatre pilars són la base del nostre compromís en l’impuls d’una comunitat educativa positiva i transformadora.

  – Lluitem per crear un entorn acollidor, on totes les famílies es sentin integrades i respectades. Abracem la diversitat i celebrem les diferències, assegurant que cada alumne sigui valorat i tingui l’oportunitat de créixer sense barreres.

  – Apostem per una educació en la qual tothom tingui accés a les mateixes oportunitats, independentment del seu origen, gènere o condició. Treballem per eliminar estereotips i per crear un entorn en què cada alumne pugui desenvolupar el seu potencial, sense limitacions arbitràries.

  – Defensem la igualtat de gènere i treballem per eliminar les discriminacions basades en el sexe. Fomentem la consciència crítica sobre les qüestions de gènere i promovem la participació activa de tothom en la lluita per una societat més justa i igualitària.

  – Creiem en la responsabilitat ambiental i ens comprometem a fomentar pràctiques sostenibles dins i fora de l’aula. Busquem minimitzar el nostre impacte ecològic i educar els nostres alumnes sobre la importància de preservar el medi ambient per a les generacions futures. Per poder fer tot això, ens organitzem per comissions, cadascuna amb un propòsit específic per millorar l’experiència educativa de les nostres filles i fills.

  Aquí en teniu una breu explicació:

  • Comissió de Menjador: Aquesta comissió se centra a assegurar que el servei de menjador escolar sigui no només nutricionalment adequat, sinó també un espai agradable i segur. Treballem per recollir retroalimentació sobre les preferències alimentàries dels alumnes i millorar-ne la qualitat global.
  • Comissió d’Extraescolars: La Comissió d’Extraescolars té la tasca de coordinar i millorar les activitats extracurriculars ofertes a l’escola. Busquem proporcionar opcions diverses que complementin l’educació acadèmica, oferint als nostres alumnes oportunitats d’aprenentatge en àmbits variats.
  • Comissió Inclusiva: Centrada en la creació d’un entorn escolar inclusiu, aquesta comissió treballa per garantir que tots els alumnes, sense importar les seves diferències, se sentin acceptats i integrats. Busquem implementar pràctiques i programes que promoguin la diversitat i la igualtat d’oportunitats.
  • Comissió de Festes: Encarregada d’organitzar les festes i les celebracions a l’escola, aquesta comissió busca crear moments de vincle i participació per a tota la comunitat educativa, més enllà de l’àmbit estrictament escolar. Des de festes tradicionals fins a celebracions específiques, treballem per mantenir viva la vitalitat de la nostra escola.
  • Comissió de Xerrades: Amb l’objectiu d’enriquir l’experiència a l’escola, aquesta comissió organitza xerrades i tallers amb experts en diferents àmbits. Les xerrades aborden temes rellevants per als pares i mares, proporcionant eines i coneixements per millorar la criança i l’acompanyament de les nostres filles i fills.
  • Comissió de Comunicació: La comissió de comunicació és essencial per mantenir una comunicació clara i efectiva entre l’AFA, les famílies i l’escola. Coordinem la difusió d’informació rellevant a través de diverses plataformes per mantenir tothom ben informat sobre les activitats i els esdeveniments de la Tabor.
  • Comissió Reivindicativa: Orientada a la defensa dels drets educatius i a millorar les condicions de l’Escola i del sistema, aquesta comissió es dedica a impulsar canvis positius mitjançant la conscienciació i la participació en campanyes o iniciatives relacionades amb l’educació.
  • Grup de Benestar Digital: Sorgit de la iniciativa “Adolescència Lliure de Mòbils”, és una plataforma dinàmica dedicada a informar, difondre i participar en iniciatives que promouen un ús responsable de la tecnologia i el benestar digital, especialment, entre els adolescents.

  Cada comissió i grup de treball contribueix de manera significativa i única a l’assoliment dels objectius de l’AFA. Us convidem a unir-vos a la comissió que més s’ajusti als vostres interessos i habilitats, i a ser part activa en la construcció del nostre projecte.

  Si voleu posar-hi el vostre granet de sorra, només cal que ens escriviu! familiestabor@gmail.com