Educació regula l’ús del mòbil a les aules

A partir del curs que ve es restringirà l’ús dels telèfons mòbils als centres educatius. Cada centre haurà d’establir un marc propi.

Infantil i Primària no es podran fer servir, ni en horari lectiu ni no lectiu (pati, menjador, extraescolars…). 

A l’ESO s’hauran d’apagar i desar en arribar al centre educatiu. En les activitats lectives, els centres decidiran si restringir-los del tot o bé permetre’ls en circumstàncies excepcionals amb ús pedagògic o per motius personals de l’alumnat. En les no lectives no es podran fer servir, excepte en activitats concretes i sempre que ho indiquin els adults de referència.

A l’Educació postobligatòria, en les hores lectives només es podran fer servir en les activitats d’aprenentatge. En les no lectives, se’n podrà regular l’ús segons l’edat de l’alumnat.

Es preveuen excepcions per motius de salut, emergències, necessitats especials, activitats singulars o sortides i viatges.

Més informació:  https://educacio.gencat.cat/mobils